Är Du/Ni intresserade av att teama upp tillsammans med Hannes och utveckla ett samarbete? 


Tveka då inte på att ta kontakt!